Familie-band


22 oktober : de Dag van de Jeugdbeweging
jeugdbeweging
Een dag die iedere jeugdbeweging fanaat met een grote rode cirkel in zijn of haar agenda aanduidt. Iedereen gaat in zijn uniform naar school of naar het werk en over heel Vlaanderen zijn allerhande festiviteiten gepland. Ieder jaar wordt er in Antwerpen een gigantisch gratis ontbijt voorzien dat gepaard gaat met muziek en dans. Ik denk dat velen hierdoor wel eens hun lessen hebben gemist op de middelbare school. 's Avonds wordt er normaliter een grote fuif georganiseerd waarbij alle jeugdbewegingen van Antwerpen en omstreken samen feesten. Spijtig genoeg is er dit jaar voor gekozen om omwille van corona deze niet door te laten gaan.

Het belang van deze dag is niet te onderschatten. Leden krijgen de kans om eens met hun uniform te paraderen en de drempel wordt verlaagd voor kinderen die misschien interesse hebben om bij een jeugdbeweging aan te sluiten.

Jeugdbewegingen zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen en leert hen allerlei belangrijke waarden aan zoals respect voor de natuur en kennis krijgen over hoe je moet omgaan met planten en gedragsregels die gerespecteerd moeten worden in het bos. Daarbovenop proberen we kinderen bij te brengen hoe te functioneren en samenwerken in groep. Door het geven van totems bijvoorbeeld werken we aan zelfreflectie en hoe mensen je ervaren binnen de scouts. Overal proberen we kinderen te leren hoe je buiten en met primitieve middelen een leuke tijd kunnen beleven. Dit wordt alsmaar belangrijker door de digitalisering die aan de gang is in onze westerse cultuur.

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging wordt alle leiding in de bloemetjes gezet voor hun vrijwillig engagement. Wat ook eens mag voor alle energie en tijd die zij buiten hun studies of werk investeren om kinderen een leuke tijd aan te bieden.

Het is dus ook belangrijk dat mensen weten van ons bestaan.

Ruben Coninx, scouts 62 'Master Van Bladel'.

cantate
cantatekopie- Info bij mw. Julia Vermeersch 03/354.04.22.

Samana:
Samana- Info bij mw. Marleen Sysmans 03/288.53.14.Okra:
okra-logo
- Elke woensdagnamiddag kan men komen kaarten en rummikub spelen in de pastorij.
- Info bij mw. Maria Vandebroek, 03/434.40.45.


Lourdesgrot
Rozenkrans
Rozenkrans
In oktober wordt deze elke woensdagavond om 19u. aan de grot of in de pastorij gebeden.
Wees wel-gekomen!


Herfstgedicht

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En ik kijk naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er, die dit vallen
oneindig teder in zijn handen houdt.

Rainer Maria Rilke


Top ^